Brein-Brekers

Het assortiment van Brein-Brekers blijft zich ontwikkelen en we proberen zo vaak mogelijk nieuwe puzzels toe te voegen en onze collectie te optimaliseren. Wilt je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen, en daarnaast geen enkele aanbiedingsactie missen? Schrijf je dan hieronder in op onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief  Heb je een vraag?

  info@brein-brekers.nl

  Vanaf €20 gratis verzending | Altijd track & trace | Verzendingen via PostNL | Niet goed geld terug garantie | Gratis retourneren

  Vanaf €20 gratis verzending | Altijd track & trace

  Back to top

  Algemene Voorwaarden voor www.brein-brekers.nl

  Artikel 1 – Definities

  Ondernemer: De rechtspersoon die de producten aan de consument aanbiedt.
  Consument: De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst aangaat met de ondernemer.
  Bedenktijd: De termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  Dag: Een kalenderdag

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Naam: LOODS Webwinkels B.V.
  Adres: Aarnout Drostdreef 14 5051 GK Goirle
  Email: info@loodswebwinkels.nl
  KvK-nummer: 86868217
  BTW-nummer: NL864124740B01

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.
  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld.
  Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 februari 2019.

  Artikel 4 – Het aanbod

  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
  diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
  door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
  deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke
  vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  Artikel 5 – Bedenktijd

  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na
  ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en
  aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
  zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
  maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de
  originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Artikel 6 – Prijs

  Prijzen opgegeven in de webwinkel zijn inclusief BTW.
  Alvorens het voltooien van de bestelling wordt het BTW bedrag in Euro’s vermeld.
  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Bij typefouten is de ondernemer niet verplicht
  het product volgens de foutieve prijs te leveren.

  Artikel 7 – Levering

  De levering geschied via postverzending.
  Verzending vindt plaats binnen 3 dagen na het ontvangen van de betaling.
  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
  gemaakt.
  Verzending naar een postbus is niet mogelijk.

  Artikel 8 – Verzending

  Voor de verzending van de producten binnen Nederland worden in beginsel geen kosten in
  rekening gebracht.
  Verzending van de bestelling vindt plaats nadat de betaling van de consument is ontvangen door
  de ondernemer.
  De ondernemer verzend de bestelling naar het door de consument opgegeven adres. Indien dit
  adres foutief is opgegeven en de bestelling bereikt daardoor de klant niet of niet tijdig, dan kan de
  daaruit voortvloeiende schade niet worden verhaald op de ondernemer.

  Artikel 9 – Retournering

  In geval van een gebrek aan het product kan de consument het product retourneren.
  In geval van retournering door de consument worden de portokosten vergoed door de ondernemer.
  Betaling van de vergoeding vindt plaats binnen 30 dagen na het retour ontvangen.

  Artikel 10 – Garantie

  Op de producten is een garantie van twee jaar van toepassing
  Indien de consument een beroep doet op de garantie kan de ondernemer vragen om door middel
  van een foto het gebrek van het product aan te tonen.

  Artikel 11 – Betaling

  Geaccepteerde betaalmethoden zijn;
  iDeal
  Creditcard
  PayPal
  Klarna Afterpay
  ApplePay

  De betaling is door de ondernemer ontvangen op het moment dat de betaling is verwerkt door de
  door ondernemer gebruikte payment provider
  De door ondernemer gebruikte payment provider is Mollie

  Artikel 12 – Geschillen

  Op de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
  consument woonachtig is buiten Nederland.

  You don't have permission to register